“You are imperfect, you are wired for struggle, but you are worthy of love and belonging.”

Brené Brown

Over ons

Waarom kiezen voor Psychologen Praktijk Coumou

Wij weten dat het niet makkelijk is om hulp te vragen. Heb je het gevoel dat je vastloopt en er zelf niet meer uitkomt? Wij helpen je weer op weg. Wij werken volgens wetenschappelijk effectief bewezen behandelmethodes en geloven in een transparante en persoonlijke aanpak.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je met een psycholoog wilt praten. Voel jij je vaak angstig of somber? Pieker je veel of slaap je slecht? Heb je iets naars meegemaakt en kun je dat niet loslaten. Voel je je overbelast of heb je altijd maar te druk? Of loop je vast in je werk, relatie of vriendschappen? Heb je moeite met concentreren en denk je dat je ADHD of Autisme hebt? Stel je hoge eisen aan jezelf en ben je erg onzeker over jezelf? Heb je moeite met slapen of pieker je veel? Er kunnen honderden redenen zijn om je bij ons aan te melden, maar één wens hebben de mensen die wij in behandeling hebben allemaal: weer in balans komen en weer beter in je vel zitten. Wij helpen je daar bij.

Onze aanpak kenmerkt zich door openheid, authenticiteit, efficiëntie en professionaliteit. Wij kijken goed naar de persoon die voor ons zit en we zien iedereen als uniek en benaderen de behandeling dan ook op die manier. Wij bieden laagdrempelige, deskundige, psychologische behandeling binnen de basis GGZ en werken volgens de multidisciplinaire richtlijnen en de laatste wetenschappelijke inzichten. Wij maken gebruik van verschillende behandelvormen en technieken, waarvan de belangrijkste hieronder op een rijtje:

  • chevron_rightCognitieve gedragstherapie
  • chevron_rightEMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
  • chevron_rightSchematherapie
  • chevron_rightMindfulness

Waar heb je last van?

Je kunt onder andere met de onderstaande klachten bij ons terecht:

chevron_right Stemmingsklachten; gevoelens van somberheid, moeite met genieten, verlies van hoop naar de toekomst
chevron_right Angstklachten; paniekaanvallen, piekeren, sociale angst, specifieke fobieën, dwangklachten
chevron_right Negatief zelfbeeld; onzekerheid over jezelf, gevoelens van minderwaardigheid of waardeloosheid, moeite met grenzen stellen, veel kritiek op jezelf hebben, hoge eisen stellen aan jezelf, perfectionisme
chevron_right Trauma; herbelevingen, nachtmerries, snel getriggerd worden, moeite met nare gebeurtenissen van vroeger
chevron_right Slaapproblemen; moeite met inslapen, vaak wakker worden en dan lang wakker liggen, piekeren over het slapen
chevron_right Problemen in het contact met anderen; snel afgewezen voelen, moeite met loslaten, moeite je te binden, of angstig zijn verlaten te worden
chevron_right Overbelasting/ burn-out; stress, niet meer kunnen ontspannen, prikkelbaarheid, hevige vermoeidheid, moeite met slapen, balans kwijt zijn tussen inspanning en ontspanning
chevron_right Fysieke klachten/ aandoeningen; moeite met coping rondom ziekte, medisch onverklaarde fysieke klachten
chevron_right Rouwverwerking; moeite met rouw/verdriet rondom verlies van een dierbare

Werkwijze

Open, authentiek, efficiënt en professioneel

handshake

Kennismaking

Na aanmelding plannen we in eerste instantie een kennismaking van 45 min (Deze afspraak is niet vrijblijvend). Dit kan telefonisch of op de praktijk. Tijdens dit gesprek bekijken wij samen of je bij ons op de juiste plek bent, hoe het zit met de vergoeding van de verzekering en of er een klik is. Het kan zijn dat we er op uit komen dat je elders beter geholpen bent. Indien dit het geval blijkt te zijn, dan zullen we dat met je bespreken en je zo goed mogelijk doorverwijzen, dan wel verwijzen we je terug naar je huisarts.

psychology_alt

Intake

Als we tijdens de kennismaking besluiten te starten met een behandeling, dan plannen we een afspraak voor een intakegesprek. Bij de start van de intake handelen we eerst de praktische zaken af zoals inschrijving in ons EPD (elektronisch patiëntendossier). Daarna nemen we uitgebreid je klachten door en je voorgeschiedenis. Meestal is één gesprek voldoende, soms hebben we twee gesprekken nodig om alles goed in kaart te brengen. Indien je in aanmerking wilt komen voor vergoede zorg, dienen wij tevens een diagnose te stellen en hebben we een verwijsbrief nodig van je huisarts. De diagnose stellen wij aan de hand van het eerste intakegesprek en zullen wij daarna met je bespreken.

edit_document

Behandelplan

Na de intake stellen we samen een behandelplan op. Tijdens dit gesprek vragen we je na te denken over waar je naartoe zou willen werken in de behandeling. In het behandelplan leggen we de doelen vast, de behandelaanpak in grote lijnen en andere praktische zaken.

chair

Behandeling

Wij bieden psychologische behandelingen binnen de generalistische basis GGZ, wat betekent dat wij lichte tot matige problematiek behandelen. De behandeling start vanaf het eerste kennismakingsgesprek. De intake duurt 45-60 minuten en de gesprekken daarna 45 minuten. De frequentie van de gesprekken is afhankelijk van wat past en nodig is, meestal is eens per week of eens per twee weken gebruikelijk. Wat betreft de duur van de behandeling werken wij volgens de wet ‘zo kort als mogelijk, zo lang als nodig’. Soms zijn er maar een paar sessies nodig om verschil te maken, andere keren is het nodig om dieper gewortelde problemen meer tijd en aandacht te geven.

Uw rechten

Wij hebben geheimhoudingsplicht, wat betekent dat wij niet zonder jouw expliciete toestemming mogen communiceren met derden over jou en jouw behandeling. Soms kan het in jouw belang zijn om te overleggen met je huisarts of bijvoorbeeld een eerdere behandelaar. In dat geval zullen wij dit altijd aan je voorleggen en je schriftelijke toestemming hiervoor vragen.

Mocht je ontevreden zijn over de behandeling of de aanpak dan horen wij dit heel graag. Goed afstemmen op jouw behoeftes en wensen is voor ons erg belangrijk. Mocht toch blijken dat we er samen niet uitkomen dan kun je je altijd wenden tot onze beroepsvereniging; de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (PsyNIP)

Verder werken we zo dat je privacy 100% gewaarborgd is. Dit doen we door jou een privacyverklaring te laten tekenen -indien gewenst- waardoor geen inhoudelijke of diagnostische informatie naar je verzekeringsmaatschappij mag worden gecommuniceerd. Voor meer informatie over je recht op privacy: www.kdvp.nl.

Kwaliteit van zorg

Wij hebben de kwaliteit van onze zorg hoog in het vaandel staan. Ons kwaliteitsstatuut kun je hier bekijken.
“We don’t have to do all of it alone.
We were never meant to.”

Brené Brown

Tarief

Tarieven & vergoedingen

De tarieven en richtlijnen voor behandeling binnen de basis GGZ worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Wij voldoen aan alle gestelde eisen van de NZA en verzekeraars waardoor de behandeling vergoed wordt. Sinds 2022 hebben wij uit overtuiging geen contracten meer met verzekeraars. Hier is bewust voor gekozen om de invloed van verzekeraars op de inhoud van behandelingen tegen te gaan. Klik hier voor meer informatie.

Tarieven 2023

In 2022 is er een nieuw bekostigingsstelsel ingevoerd, genaamd het Zorgprestatiemodel. De behandeling wordt niet meer in zijn geheel vergoed, maar per gesprek. Dit betekent dat de bekostiging wordt vastgesteld op basis van het aantal consulten, de duur van de consulten en het type consult (diagnostiek, behandeling en intercollegiaal overleg). Maandelijks krijg je van ons een factuur, deze dien je zelf in te dienen bij je verzekeraar.

Onderstaande tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA):

Vergoeding

Afhankelijk van je polis wordt er tussen de 60 en 100% vergoed. Bij een restitutiepolis wordt er 100% vergoed. Bij een naturapolis wordt er tussen de 60 en 95 % vergoed. Het overige deel moet je dan dus zelf betalen. We willen je dan ook aanraden om voorafgaand aan een behandeling goed uit te zoeken hoeveel procent je vergoed krijgt. Op de website van de contractvrije psycholoog kun je precies uitzoeken hoeveel procent jouw verzekeraar vergoedt.

Houdt er rekening mee dat de behandeling onder het wettelijk verplichte eigen risico (€385,-) valt. Sinds 2022 wordt het eigen risico elk jaar opnieuw in rekening gebracht.

psychology_alt

Diagnostiek

30 min € 108,04
45 min € 151,07
60 min € 173,40
chair

Behandeling

45 min € 128,40
60 min € 152,50
75 min € 187,76
90 min € 229,30
120 min € 337,14
forum

Intercollegiaal overleg

Kort € 23,58
Lang € 71,88

Annuleren

Een afspraak kun je 24 uur (weekend niet meegerekend) van te voren afzeggen per email of whatsapp. Indien een afspraak niet op tijd is afgezegd wordt deze doorberekend aan de cliënt en komt deze factuur niet in aanmerking voor vergoeding van de verzekering.

Team

Ons Team

Nessa Coumou
GZ-psycholoog
LinkedIn

Nessa Coumou

Ik heb veel ervaring in het behandelen van uiteenlopende problematiek. Ik ben na mijn afstuderen van 2007 tot 2016 werkzaam geweest bij een GGZ instelling in Amsterdam waar ik hoofdzakelijk behandelingen deed binnen de specialistische GGZ. In 2014 heb ik de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond. Begin 2016 heb ik de overstap gemaakt naar een eigen praktijk. Daarnaast heb ik een aantal jaar voor een Psychodiagnostisch Centrum gewerkt in Amsterdam, waar ik ervaring heb opgedaan met psychodiagnostiek (o.a. ASS/ADHD/persoonlijkheidsonderzoek).

Mijn expertise ligt hoofdzakelijk op het gebied van angst- en stemmingsklachten en daaraan gerelateerd onderliggend trauma, hechtingsproblematiek, zelfbeeldproblematiek, en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van AD(H)D en ASS en heb ik veel gewerkt met burnout klachten, rouw, slaapproblemen en lichamelijke klachten.

Ik probeer écht aan te sluiten bij mijn cliënten en mijn werkwijze kenmerkt zich door transparantie, oprechtheid en compassie. Naast dat ik iemand graag van zijn klachten af wil helpen, vind ik het belangrijk om samen met iemand uit te zoeken waardoor bepaalde klachten zijn ontstaan en hoe we deze klachten kunnen begrijpen vanuit iemands vroege leerervaringen. Op deze manier heeft verbetering en vooruitgang een duurzamer karakter en leert iemand zichzelf beter begrijpen. Bij afsluiting van de behandeling hebben cliënten hierdoor meer gevoel van grip op zichzelf en diens toekomst en is de kans op terugval lager.

Sophie van Beijeren
GZ-psycholoog
LinkedIn

Sophie van Beijeren

Ik ben Sophie van Beijeren en sinds 2012 werkzaam als (GZ-)psycholoog. Na het afronden van mijn Klinische psychologie master heb ik gewerkt in de Basis en Specialistische GGZ, in de revalidatie en op de afdeling Medische Psychologie in een ziekenhuis. Hierdoor heb ik een brede ervaring opgebouwd met verscheidene problematiek en de behandeling daarvan. Ik behandel in deze praktijk angst- en stemmingsklachten, slaapproblemen, trauma (PTSS), ADHD, burn-out en zelfbeeldproblematiek.

Ik bied behandelingen aan ''op maat'' en maak daarbij onder andere gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT) en EMDR. Ik hecht veel waarde aan een goede samenwerking, transparantie en gelijkwaardigheid. In de behandeling is veel aandacht voor (zelf)inzicht, emotionele ontwikkeling en perspectief.

Tessel Goede
GZ-psycholoog
LinkedIn

Tessel Goede

Na mijn afstuderen en een uitstapje naar de WMO ben ik in 2017 begonnen met werken bij een grote specialistische GGZ instelling. Daar heb ik veel ervaring opgedaan met de behandeling van angstklachten, ADHD, zelfbeeldproblematiek, trauma en persoonlijkheidsstoornissen. Recentelijk heb ik mijn opleiding tot GZ-psycholoog afgerond, waarin ik ook ervaring heb opgedaan met psychodiagnostiek.

In de behandeling help ik je graag begrijpen wat er speelt en kunnen we samen onderzoeken wat de klachten heeft veroorzaakt en wat ze in stand houdt. Met een warme houding, begrip en humor creëer ik een veilige sfeer om je open te kunnen stellen.

Ik heb ervaring met CGT, interpersoonlijke therapie, EMDR en schematherapie.

Contact

Neem contact met ons op

location_on

Locatie:

Jacob Marisstraat 1 HS
1058 HW, Amsterdam

phone_android

Telefoon:

06 24 34 05 20

Aanmelden

Snel en gemakkelijk

Jij kan jezelf aanmelden door onderstaande gegevens in te vullen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op om jouw aanmelding te bespreken. Na de telefonische kennismaking plannen wij een afspraak voor een intakegesprek als het voor jou goed voelt.

Online formulier

Naam


E-mail


Telefoonnummer


Mijn hulpvraag